Detail projektu

Zpět

Co je metafyzika?

Datum zveřejnění : 10. 6. 2013Tisk
Kategorie : Kategorie 1
Autoři :  ucitelG11, Vymyslická
Škola : Gymnazium 1
Pod vedením : ucitelG11
Tato práce nám ukazuje pohled významných filozofů na pojem metafyzika. Je zřejmé, že odpovědět na otázku "Co je metafyzika?" nějakou jednoduchou vysvětlující větou, je takřka nemožné. Proto preferuji ztotožnit se s názorem některého z myslitelů.

 

METAFYZIKA

 

Metafyzika vzniká jako samostatná věda už v tzv. předsokratické filozofii, která se zabývá hledáním pralátky (arché). Ale až Platón (427 - 347), jeden z nejvýznamnějších myslitelů, se zabývá věčnými ideami, protože ty se nemění a zároveň jsou základem pro vnímání smysly.

 

Aristoteles (384 - 322)

Byl Platonovým žákem a význačný řecký filosof. Ovšem ale ani on ještě nepoužíval název Metafyzika. S tímto pojmem přišel až Andronik Rhodský. Aristoteles je autorem knihy Metafyzika, kde se tento pojem snaží vysvětlit. Jednak pomocí ontologie, podle níž je hlavním předmětem jsoucno jakožto jsoucno a jednak pomocí teologie, kdy je hlavním subjektem Bůh. Obě dvě mají své význačné představitele, ontologická Avicennu a teologická Averroese. Tomáš Akvinský dokonce tato dvě pojetí spojil v tzv. onto – teologické pojetí metafyziky.

Podle Aristotela se metafyzika zabývá počátky a příčinami jsoucen.

 

 

Christian Wolff (1679 - 1754)

Byl německý filozof, uspořádal Leibnizovy myšlenky, které by jinak pravděpodobně neměly tak velký vliv na další filosofický vývoj. Hlavně ale přišel s poměrně odlišným pohledem na rozdělení metafyziky. Do ní zařadil témata, která dříve náležela filosofii přírodní.

Vzniklo nové rozlišení:

- obecná metafyzika – ontologie

- speciální metafyzika

  • kosmologie
  • racionální psychologie (o nesmrtelnosti duše)
  • přirozená teologie (Bůh)

S tímto rozdělením ale spousta filosofů nesouhlasí, první dva body speciální metafyziky podle nich do přírodní filosofie skutečně náleží.

 

 

Immanuel Kant (1724 - 1804)

Podle Kanta je možná vědecká metafyzika, ale nemůže nám dát odpověď na otázku, zda je možná nesmrtelnost duše, existence Boha, svoboda. Jsou to tzv. regulativní ideje, o nichž nelze dokázat ani že jsou, ani že nejsou, přesto jsou nezbytné1

 

 

Metafyzika dnes

Dnešní filozofie vychází z rozdělení disciplín, které se vztahují ke speciální metafyzice. Tudíž řada otázek má dnes vlastní filozofii.

V současnosti si však ne každý filosof myslí, že je metafyzika důležitá. Filosof Zdeněk Kratochvíl říká: „Nevidím důvod, proč by slovo ‚metafyzika‘ mělo samo o sobě mít hanlivý význam, ale stejně tak nechápu, proč by filosofie (a podobně i theologie) měla mít právě metafyzickou povahu.2

 

 

 

POZNÁMKY

1 Immanuel Kant: Metafyzika. In: Wikipediathe free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 13. 2. 2012 v 09:10 [cit. 2012-03-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kant

2 PRINZ, Jiří. DistanceJak potřebná je dnes metafyzika? [online]. Academia Bohemica, o.p.s., © 2008-2012 Distance, o.s. [cit. 2012-03-18]. Dostupné z: http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=106&Itemid=57

 

 

Přehled literatury, zdroje

http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=106&Itemid=57

http://plato.stanford.edu/entries/metaphysics/

Přednášky z ontologie, Mgr. Daniel Heider


Multimédia

Osobnosti Osobnosti Pexeso
Pojmy Pojmy Slovíčka

Citace

Nenalezena žádná citace


Autoři : Vymyslická Veronika,
Škola : Gymnazium 1
Pod vedením : 

Pro citaci použijte následující kód, který vložíte do políčka v citacích při vytváření projektu:
#0072#

Nahoru


Přihlášení
Login
Heslo
Vyhledávání
Hledaný text
Kategorie
Ročník
Řadit dle