Výpis zveřejněných projektů

[1] [2] [3] [4] [5] [6]


Individualismus

Datum zveřejnění : 18. 4. 2016Autor : Učitel1
Kategorie : Kategorie 1Citováno : 0 x

Práce pojednává o vývoji evropského myšlení a to především ve vztahu ke vnímání jedince. V úvodu je interpretován pojem individualismu, dále je představeno období antiky a s tím i vznik filosofie samotné. Na pojem individualismu je zde nahlíženo skrze politické názory Platóna a Aristotela. Následuje období křesťanského středověku, kde se pozornost přesouvá spíše k náboženskému výkladu problematiky. Doba renesance i raného novověku je spojena s velkými změnami v myšlení, které se práce pokouší objasnit. V samém závěru práce je vyslovena vlastní úvaha nad individualismem v dnešní společnosti.

Více ...


Platonova teorie poznání

Datum zveřejnění : 20. 3. 2015Autor : ucitelG11
Kategorie : Kategorie 1Citováno : 0 x

Více ...


Cesta k demokracii u J. J. Rou...

Datum zveřejnění : 20. 3. 2015Autor : ucitelG11
Kategorie : Kategorie 1Citováno : 0 x

Více ...


Levinas: Tvář druhého

Datum zveřejnění : 3. 8. 2014Autor : ucitelG11
Kategorie : Kategorie 1Citováno : 0 x

Více ...


Filosofická definice nudy

Datum zveřejnění : 3. 8. 2014Autor : ucitelG11
Kategorie : Kategorie 1Citováno : 0 x

Více ...


Lockova teorie poznání

Datum zveřejnění : 3. 8. 2014Autor : ucitelG11
Kategorie : Kategorie 1Citováno : 0 x

Více ...


[1] [2] [3] [4] [5] [6]


Přihlášení
Login
Heslo
Vyhledávání
Hledaný text
Kategorie
Ročník
Řadit dle